LinkedIN   |     Facebook
logos-top

Start » Usługi » Modelowanie i projektowanie graficzne instalacji elektrycznych na statkach

Modelowanie i projektowanie graficzne instalacji elektrycznych na statkach

Projektujemy instalacje elektroenergetyczne budowanych jednostek pływających, jak również tworzymy cyfrowe odwzorowanie jednostki pływającej i testujemy zamodelowane układy.

Transport wodny to bardzo intensywnie rozwijająca się branża, a kierunek, jaki obiera technologiczny postęp w znacznym stopniu podporządkowany jest rosnącym wymaganiom ekologicznym. Coraz większa presja na zapewnienie efektywności energetycznej oraz wysokie wymagania w stosunku do niezawodności dostarczają dziś impulsów do wprowadzania nowych rozwiązań w obszarze napędów elektrycznych, układów magazynowania energii elektrycznej i układów rozdziału energii elektrycznej. Niestety w wielu przypadkach wiąże się to z pogorszeniem jakości zasilania kluczowych odbiorników energii elektrycznej oraz wprowadzaniem różnego rodzaju zaburzeń.

Nasze rozwiązanie umożliwia w prosty i przyjazny użytkownikowi sposób bardzo zbliżone do rzeczywistości emulowanie systemu elektroenergetycznego i tworzenie symulacji projektów układów zarządzania mocą (PMS) i układów zarządzania energią (EMS), a także wsparcie dla badania bilansu energetycznego, zapasu mocy, testowanie scenariuszy FMEA, funkcjonalności systemu przed zakupem urządzeń oraz ich montażem na jednostce pływającej. Wyznaczane są między innymi parametry takie jak: częstotliwość i jej zmiany, wartości skuteczne, wskaźnik asymetrii, moce oraz wskaźniki zniekształceń (THD, TWD, TIHD oraz zawartość harmonicznych). Pozwala na projektowanie i weryfikację konfiguracji sprzętowych dla najważniejszych elementów funkcjonalnych wykorzystywanych w systemach elektroenergetycznych jednostek pływających tj. silniki, agregaty, baterie, czy przetwornice. Rozwiązanie wspomaga symulowanie pracy zaprojektowanych układów, wizualizację w czasie rzeczywistym, wykrywanie błędów w projekcie oraz konieczność wprowadzenia stosownych zmian na etapie projektowania.

System pozwala na obliczania poziomu zniekształceń napięcia i prądu w sieci o dowolnej strukturze zasilania i odbiorów. Rozwiązanie jest odpowiedzią na pojawiąjące się problemy związane z zakłóceniami harmonicznymi zapewniając przy tym szybką i dokładną analizę parametrów całego układu zasilania. Występowanie zniekształceń harmonicznych w złożonych układach elektroenergetycznych może prowadzić do przegrzewania się przewodów, transformatorów, może także powodować niekontrolowane wyłączenia całego układu elektroenergetycznego i innych niepożądanych skutków, które są szczególnie niebezpieczne gdy dana jednostka znajduje się w dużej odległości od portu, w którym można przeprowadzić odpowiednie naprawy, lub w trudnej sytuacji nawigacyjnej.

Remontowa Electrical Solutions Sp z o.o.
Na Ostrowiu 1, 80-958 Gdansk, Poland
tel +48 58 307 22 46
General Enquiries: info@res.rh.pl