LinkedIN   |     Facebook
logos-top

Start » Usługi » IT

IT

Posiadamy sprawdzony zespół wdrożeniowy oraz serwisowy, mający na swoim koncie setki zrealizowanych projektów oraz serwis tysięcy stanowisk roboczych na podstawie umów Service Level Agreement.

Oferujemy:

Dobór i konfiguracja sprzętu.
Szkolenia i wsparcie użytkowników systemów.
Serwis hardware i software.
Zarządzanie całością  lub częścią funkcji IT klienta, a w szczególności:

 • wsparcie i obsługa użytkowników – service desk, help desk,
 • serwis techniczny zdalny i u klienta,
 • administracja systemami i siecią komputerową w zakresie monitorowania jakości pracy systemów i realizacji polityki bezpieczeństwa w zakresie uprawnień użytkowników, ciągłości przetwarzania, ochrony danych przed utratą itp.
 • udostępnianie aplikacji (ASP) w zakresie poczty elektronicznej, kalendarza, pracy grupowej, wymiany plików.
 
Outsourcing IT – jak to robimy?

Outsourcing – wydzielenie ze struktury firmy pewnej sfery działalności i przekazanie do realizacji innemu, wyspecjalizowanemu podmiotowi.

Outsourcing pełny – przejęcie przez firmę zewnętrzną całej infrastruktury IT.
Outsourcing selektywny – przejęcie przez firmę zewnętrzną wybranych obszarów – np. zarządzanie wybranymi aplikacjami, środowiskiem sieciowym, infrastrukturą internetową itp.

Hosting – przejęcie przez usługodawcę roli „gospodarza” i opiekuna sprzętu lub aplikacji klienta, np. udostępnienie klientowi powierzchni dyskowej na serwerach usługodawcy w celu ulokowania tam aplikacji klienta (stron www, poczty itp.); przejęcie serwera klienta w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych oraz niezakłóconego dostępu do danych.

Outsourcing IT – po co to robimy?

Pewność, że sfera IT znajduje się w rękach profesjonalistów.

Obniżenie kosztów poprzez usprawnienie sfery informatycznej przedsiębiorstwa.

Odciążenie pracowników firmy od zajmowania się bieżącymi sprawami informatyki.
Przeniesienie uwagi kluczowych specjalistów z utrzymania systemów IT na ich rozwój.

Optymalizacja kosztów szkoleń dla kluczowych specjalistów.

Przerzucenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo zasobów na usługodawcę:

 • kontrola fizycznego dostępu do systemu,
  wykonywanie kopii bezpieczeństwa,
 • zapewnienie zasilania awaryjnego,
 • dbanie o instalację łat do oprogramowania,
 • zapewnienie oprogramowania antywirusowego,
 • odpowiedzialność za takie zdublowanie zasobów sprzętowych, aby przestoje mieściły się w założonym czasie lub nie występowały.

 

Fizyczne odseparowanie powierzonych zasobów od zasobów wewnętrznych klienta:

 • zmniejszenie prawdopodobieństwa zainfekowania sieci wewnętrznej,
 • zmniejszenie prawdopodobieństwa uzyskania kontroli nad siecią wewnętrzną.
Outsourcing IT - co proponujemy?

Nasze usługi dopasowujemy do potrzeb klienta i w zależności od nich sugerujemy rozwiązania – od prostego serwisu sprzętu i oprogramowania, do wielopoziomowych umów outsourcingowych.

Service Level Agreement (SLA)

Rozwiązywanie problemów użytkowników technologii IT poprzez:

 • Konsultacje telefoniczne
 • Zdalny dostęp do stacji roboczych klienta
 • Interwencje (on–site) w siedzibie klienta

 

Realizowane przez:

 • Dedykowany zespół specjalistów RES zlokalizowany w siedzibie klienta (pierwsza linia wsparcia)
 • Zespół specjalistów produktowych w siedzibie RES (druga linia wsparcia)
 • Przy współpracy administratorów klienta.
Usługi SLA

Aby przybliżyć złożony zestaw usług wynikających z umowy SLA prezentujemy niektóre jej elementy:

 • Zarządzanie zgłoszeniami elektronicznymi, telefonicznymi lub bezpośrednimi użytkowników. Przyjęcie zgłoszenia, rozdział prac, informowanie użytkownika o stanie realizacji, rozliczenie wykonania, przygotowanie sprawozdania.
 • Sprawdzanie poprawności funkcjonowania sprzętu i oprogramowania stacji roboczej.
 • Asysta przy stacji roboczej – bezpośrednia pomoc użytkownikowi w jego czynnościach.
 • Instalacja i konfigurowanie nowo zakupionych oraz remontowanych komputerów, instalacja sprzętu na stanowiskach pracy użytkowników.
 • Archiwowanie licencji i nośników danych dostarczanych z nowo zakupionymi komputerami, urządzeniami peryferyjnymi i innym sprzętem np. sieciowym.
 • Rozbudowa konfiguracji stacji roboczej – upgrade systemu, instalacja sterowników dla nowych urządzeń, aktualizacja bazy sprzętu.
 • Konserwacja prewencyjna stacji roboczej.
 • Wymiana materiałów eksploatacyjnych.
 • Usuwanie awarii i usterek sprzętowych, naprawy i remonty po gwarancji.
 • Wsparcie dotyczące zagrożeń wirusami.
 • Szkolenia użytkowników stacji roboczych.
 • Raporty z obsługi klienta i działań wsparcia technicznego, a także audyty poziomu satysfakcji klienta.
Analityka SLA

Niezwykle istotnym walorem umowy SLA jest jej struktura realizacyjna, wspomagana programem ExpertDesk. Ma to dla klientów usługi SLA ogromną wartość użytkową. Rejestracja wszystkich zgłoszeń i interwencji służb serwisowych w systemie obsługi zgłoszeń RES jest podstawą dla przygotowywanych w ramach SLA raportów i analiz napotykanych problemów. Dzięki temu jest możliwa ocena działania systemów informatycznych klienta, identyfikacja błędów i zakłóceń oraz bardziej precyzyjne planowanie rozwiązań na przyszłość.

Program ExpertDesk jest aplikacją Service Management opartą na modelach procesów związanych z koncepcją ITIL, która jest opisem najlepszych zasad zarządzania serwisami. Aplikacja jest utworzona na bazie systemu Remedy Action Request System. Pozwala zautomatyzować i zorganizować funkcjonowanie działu wsparcia technicznego na najwyższym poziomie. Najważniejsze cechy tego systemu to:

 • Możliwość rejestracji zgłoszeń z automatycznie nadawanym unikalnym numerem.
 • Automatyczne śledzenie przebiegu realizacji zgłoszenia pod kątem terminowości wynikającej z kontraktów serwisowych (poziomów SLA).
 • Możliwość definiowania wielu umów.
 • Mechanizm zgłoszeń cyklicznych.
 • Konfigurowalne powiadomienia oparte na punktach eskalacyjnych, zintegrowane z systemem poczty elektronicznej.
 • Dołączona baza klientów zawierająca wszelkie niezbędne do sprawnej obsługi informacje o sprzęcie, oprogramowaniu, lokalizacjach i kontaktach.
 • Zintegrowany system raportujący.
 • Wbudowana baza wiedzy umożliwiająca szybki dostęp do znanych rozwiązań.
 • Interface webowy z możliwością dostępu do zasobów realizacyjnych i klientów.

Remontowa Electrical Solutions Sp z o.o.
Na Ostrowiu 1, 80-958 Gdansk, Poland
tel +48 58 307 22 46
General Enquiries: info@res.rh.pl