LinkedIN   |     Facebook
logos-top

Start » Obszary działania » Rynek wojskowy

Rynek wojskowy

Jesteśmy stale zaangażowani w realizację projektów na rynku wojskowym. Kompleksowo realizujemy prace elektryczne wraz z dostawami wyposażenia na nowobudowanych okrętach oraz wykonujemy pełen zakres prac elektrycznych na remontowanych jednostkach. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w wykonywaniu prac i dostaw na okręty Marynarki Wojennej, realizujemy najbardziej wymagające zadania, jednocześnie proponując i dostarczając własne rozwiązania techniczne.

Uprawnienia i certyfikaty do realizacji kontraktów na rynku wojskowym:
 • ISO 9001:2015 & AQUAP 2110:2016 System Zarządzania Jakością
 • Kwalifikowany dostawca NATO: NCAGE code 0747H
 • Koncesja WSWiA
 • Certyfikowany personel w zakresie informacji niejawnych
Zakres usług:
 • Kompleksowe dostawy systemów elektrycznych wraz z uruchomieniem
 • Sieci kablowe: elektryczne, sygnałowe i transmisji danych
 • Systemy monitoringu i automatyki
 • Systemy komunikacji wewnętrznej i radionawigacji
 • Podłączenia systemów specjalistycznych
 • Rozdzielnice elektryczne, konsole i panele kontrolne
 • Wewnętrzne wyposażenie elektryczne

Remontowa Electrical Solutions Sp z o.o.
Na Ostrowiu 1, 80-958 Gdansk, Poland
tel +48 58 307 22 46
General Enquiries: info@res.rh.pl