LinkedIN   |     Facebook
logos-top

Start » Obszary działania » Rynek lądowy

Rynek lądowy

Oferujemy kompleksowe usługi instalacji energetycznych i sygnałowych w oparciu o bogate doświadczenie pracy na wymagających obiektach morskich, wymagającym środowisku stoczniowym oraz bezkompromisową jakość wyniesioną z projektów wojskowych i petrochemicznych.

Mamy doświadczenie w systemach budynkowych, sieciach przemysłowych i systemach kontroli dostępu jak i rozwiązaniach energetycznych dla obiektów o najwyższym standardzie niezawodności i jakości zasilania elektrycznego.

W ramach codziennych obowiązków pracownicy naszego serwisu lądowego sprawują opiekę nad sieciami informatycznymi i sygnałowymi na terenie Stoczni należących do REMONTOWA HOLDING S.A.

Dysponujemy zespołem projektowym, którego kompetencje i umiejętności ukształtowały realizowane projekty zawierające unikalne rozwiązania, w tym dla bardzo wymagającej branży morskiej.

Instalacje elektryczne:
 • Układy elektryczne napięć niskich i wysokich oraz układy elektroniczne.
 • Systemy oświetleniowe w budynkach mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych.
 • Systemy do stref zagrożonych wybuchem (Ex).
 • Rozdzielnice, pulpity i konsole sterownicze.
 • Dokumentacja projektowa, wykonawcza, powykonawcza z wykorzystaniem AutoCad w języku polskim lub angielskim.
Instalacje teletechniczne:
 • Systemy bezpieczeństwa:
  – wykrywania pożaru (SAP),
  – sygnalizacji włamania i napadu (SWIN),
  – dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO),
  – telewizja dozorowa (CCTV),
  – kontrola dostępu (KD),
  – komunikacja wewnętrzna (Interkom),
 • Systemy łączności i transmisji danych.
 • Instalacje miedziane i światłowodowe sieci komputerowych (LAN, MAN, WAN), sieci certyfikowane.
 • Bezpieczne sieci dostępowe (IP VPN, VLAN) oraz sieci specjalnego przeznaczenia (niejawne).
 • Sieci telekomunikacyjne.
Automatyka:
 • Systemy zarządzania energią i optymalizacji zużycia energii.
 • Systemy automatyki przemysłowej (pomiary, kontrola, sterowanie), z możliwością zdalnego (przewodowego i bezprzewodowego) dostępu i sterowania w oparciu o protokoły TCP/IP, Modbus, Profibus, Can, NMEA.
 • Systemy do stref zagrożonych wybuchem (Ex).
 • Systemy inteligentne dla budynków i obiektów przemysłowych:
  – integracja systemów bezpieczeństwa i technicznej infrastruktury obiektu (HVAC, oświetlenie awaryjne, windy, pompy, rozdzielnie itp.),
  – wdrożenia systemów zarządzania budynkami (BMS),

Nasze zespoły montażowe realizują prace w zakresie instalacji elektrycznych, teletechnicznych oraz poszczególnych systemów przewidzianych dla danego obiektu.

Instalacje elektryczne:
 • Sieci energetyczne.
 • Systemy oświetleniowe.
 • Produkcja i montaż rozdzielnic, pulpitów, konsoli sterowniczych.
Instalacje teletechniczne:
 • Sieci teleinformatyczne miedziane i światłowodowe
 • Systemy bezpieczeństwa:
  – wykrywania pożaru (SAP),
  – sygnalizacji włamania i napadu (SWIN),
  – dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO),
  – telewizja dozorowa (CCTV),
  – kontrola dostępu (KD),
  – komunikacja wewnętrzna (Interkom).
 • Systemy parkingowe.
 • Systemy zliczania klientów.
 • Systemy zdalnego podglądu i sterowania.
 • Systemy monitorowania transakcji.
 • Systemy komunikacji bezprzewodowej.
 • Sterowanie oświetleniem wewnętrznym i zewnętrznym.
 • Sterowanie systemami HVAC.
 • Sterowanie urządzeniami audio-video.
 • Systemy personalizacji ustawień.
 • Systemy budynkowe instalowane indywidualnie lub w ramach zintegrowanych systemów inteligentnego budynku.
 • Systemy zarządzania budynkami (BMS).
 • Systemy specjalne:
  – bezpieczne sieci dostępowe i specjalnego przeznaczenia (niejawne),
  – systemy do stref zagrożonych wybuchem (Ex),

Nasz zespół automatyków zajmuje się projektowaniem, konfigurowaniem, uruchomieniami i integracją systemów budynkowych oraz automatyki przemysłowej.

Oferujemy pomoc i doradztwo już w fazie przedprojektowej oraz na wstępnym etapie funkcjonalnego projektowania obiektów i instalacji przemysłowych. Wspieramy doświadczeniem i wiedzą proces określania funkcjonalności na styku oczekiwań i potencjału urządzeń oraz kompletnych systemów. Do skonkretyzowanych oczekiwań dopasowujemy rozwiązania, które optymalnie wykorzystują możliwości urządzeń i oprogramowania, a także dostępne środki finansowe klienta.

Systemy budynkowe:
 • Doradztwo przy projektowaniu systemów automatyki i zarządzania budynkami oraz obiektami przemysłowymi
 • Systemy inteligentne dla budynków i obiektów przemysłowych:
  – integracja systemów bezpieczeństwa i technicznej infrastruktury obiektu (HVAC, oświetlenie awaryjne, windy, pompy, rozdzielnie itp.),
  – systemy parkingowe (bariery, systemy biletowe, kasowe, parkingi mechaniczne i automatyczne),
  – zliczania klientów,
  – wdrożenia systemów zarządzania budynkami (BMS),
 • Dobór sprzętu i elementów systemów monitoringu i automatyki,

Jesteśmy doświadczonym integratorem, głównym wykonawcą dużych projektów, wymagających dobrej koordynacji i metodologii ich prowadzenia, także w realizacjach dla klientów zagranicznych.

Ryzyko jako zagrożenie, że określone zdarzenie, działanie lub brak działania, negatywnie wpłynie na zdolność organizacji do osiągnięcia założonych celów, jest zjawiskiem powszechnym i nieuniknionym. Każda organizacja chcąca efektywnie realizować wyznaczone cele, musi identyfikować istotne ryzyka i ograniczać je do akceptowalnego poziomu.

Naszym zadaniem jest ograniczenie niektórych rodzajów ryzyka, związanych z procesem realizacji inwestycji (projektu) poprzez m.in.:

 • Przejęcie zarządzania poddostawcami i podwykonawcami
 • Uproszczenie i usprawnienie komunikacji
 • Jasne określenie i skupienie odpowiedzialności
Atuty:
 • Szeroki zakres umiejętności umożliwiający samodzielną realizację skomplikowanych projektów.
 • Grupa sprawdzonych poddostawców i podwykonawców.
 • Struktura firmy przystosowana do projektowego sposobu funkcjonowania.
 • Sprawdzona formuła realizacji kontraktów z pełną odpowiedzialnością za:
  – budowę zespołów realizacyjnych,
  – raportowanie z realizacji i odbiorów prac,
  – bieżące kontakty i uzgodnienia operacyjne z klientem,
  – terminową realizację kontraktów,
  – zarządzanie dokumentację projektową.

Remontowa Electrical Solutions Sp z o.o.
Na Ostrowiu 1, 80-958 Gdansk, Poland
tel +48 58 307 22 46
General Enquiries: info@res.rh.pl

W ramach codziennych obowiązków pracownicy naszego serwisu lądowego sprawują opiekę nad sieciami informatycznymi i sygnałowymi na terenie Stoczni należących do REMONTOWA HOLDING S.A.