LinkedIN   |     Facebook
logos-top

Start » Innowacje

Innowacje

Naszą ambicją jest kreowanie nowoczesnych i unikalnych rozwiązań służących ludziom.

Naszym najnowszym produktem, nad którym pracujemy w ramach programu INNOSHIP jest ZINTEGROWANY SYSTEM MODELOWANIA ORAZ GRAFICZNEGO PROJEKTOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NA STATKACH.

Zintegrowany system modelowania oraz graficznego projektowania instalacji elektrycznych na statkach to projekt badawczo-rozwojowy współfinansowany z środków unijnych, którego celem jest utworzenie zaawansowane i innowacyjnego oprogramowania do modelowania oraz testowania sieci eleketroenergetycznych na statkach za pomocą środowiska HIL. Projekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie branży stoczniowej na minimalizację kosztów projektowania oraz budowania jednostek pływających na całym świecie.

„Zintegrowany system modelowania oraz graficznego projektowania instalacji elektrycznych na statkach”

Nr POIR.01.02.00-00-0005/18 
wartość projektu: 9 791 445,00 zł
wartość dofinansowania: 6 052 491,38 zł
jednostka pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
okres realizacji: 01.01.2019 – 30.09.2022

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 konkurs 1/1.2/2018 Program sektorowy INNOship

Remontowa Electrical Solutions Sp z o.o.
Na Ostrowiu 1, 80-958 Gdansk, Poland
tel +48 58 307 22 46
General Enquiries: info@res.rh.pl